ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.11.2022

Newsletter

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 23,5% του τζίρου στη βιομηχανία το Σεπτέμβριο

Ισχυρή αύξηση, τόσο σε ετήσια όσο και μηνιαία βάση, παρουσίασε τον Σεπτέμβριο ο κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο 2022:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 23,5% έναντι αύξησης 39,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2022, παρουσίασε αύξηση 8,7%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2021 – Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 37,3%, έναντι αύξησης 14,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 23,5% τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

- Αύξηση κατά 23,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, βιομηχανίας τροφίμων.

- Αύξηση κατά 8,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τη μεταβολή του δείκτη των διψήφιων κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

- Αύξηση κατά 34,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

- Αύξηση κατά 7,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς

Η αύξηση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 34,2% τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας.

- Αύξηση κατά 34,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων, βιομηχανίας τροφίμων.

- Αύξηση κατά 26,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 7,1% τον μήνα Σεπτέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2021, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

- Αύξηση κατά 7,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, βιομηχανίας τροφίμων

- Μείωση κατά 2,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε από τη μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

- Αύξηση κατά 12,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

- Αύξηση κατά 4,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία ( Σεπτέμβριος 2022 )

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Δεκέμβριος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

NEWSLETTER