ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

15.04.2022

Newsletter

Σε λειτουργία το Μητρώο Αξιολογητών του Ταμείου Ανάκαμψης

Ξεκίνησε η λειτουργία του Μητρώου Αξιολογητών για τα δάνεια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σε συνέχεια απόφασης που υπεγράφη από τον αρμόδιο για το Πρόγραμμα Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.

  • Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο Μητρώο αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία αιτείται χρηματοδότηση από τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η επιλογή τους, από τα συμμετέχοντα στο «Ελλάδα 2.0» πιστωτικά ιδρύματα, γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.
  • Στο πλαίσιο ελέγχου των επιλεξιμοτήτων οι αξιολογητές συνεργάζονται με τις τράπεζες και τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων, διασφαλίζοντας την τήρηση της Ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, με ιδιαίτερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
  • Για την ένταξή τους στο Μητρώο, οι υποψήφιοι αξιολογητές πρέπει να διαθέτουν ομάδα με έμπειρα στελέχη. Σ’ αυτήν συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντολόγοι, που εξετάζουν και διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των σχεδίων με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle - DNSH), καθώς επίσης νομικοί σύμβουλοι, οι οποίοι διασφαλίζουν, αντιστοίχως, τη συμβατότητα με τους κανόνες περί Κρατικών Ενισχύσεων.

Η συμβολή των αξιολογητών είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης.

  • Ήδη, υποψήφιοι επενδυτές, οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν το δανειοδοτικό σκέλος, ύψους 12,7 δισ. ευρώ, του «Ελλάδα 2.0» άρχισαν να υποβάλλουν τα σχέδιά τους. Υπενθυμίζεται πως έχει ανακοινωθεί η πρώτη εγκεκριμένη επένδυση – από συνεργαζόμενη με το Ταμείο Τράπεζα­ – ύψους 10 εκατ. ευρώ, που θα πραγματοποιηθεί από τη μεταλλευτική βιομηχανία «Ελληνικοί Λευκόλιθοι».
  • Από το συνολικό ποσό των 12,7 δισ. ευρώ, εκταμιεύονται, άμεσα, κονδύλια ύψους 1,57 δισ. ευρώ, για την υλοποίηση επενδύσεων στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές συμφωνίες του Υπουργείου Οικονομικών με τις εγχώριες Τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια Τράπεζα και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων) και τις διεθνείς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης), που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καλύπτουν έως το 50% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους, με σταθερό επιτόκιο στη φάση αυτή ύψους 0,35%. Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων (φορέας επένδυσης) καλύπτει τουλάχιστον το 20%, ενώ το δάνειο συγχρηματοδότησης από τη συνεργαζόμενη με το Πρόγραμμα Τράπεζα τουλάχιστον το 30% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

NEWSLETTER