ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

09.03.2021

Ανακοινώσεις

ENHΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Ε-ΛΙΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Προς

Εμπορικούς Συλλόγους, Επιμελητήρια και Φορείς Εμπορικής Δραστηριότητας στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη 8/3/2021

Α.Π. Δ140

 

Θέμα: Ενημέρωση και προώθηση της Δράσης «E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

Κυρίες / Κύριοι, 

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 12/2/2021 έχει προκηρυχθεί η Δράση "E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος".

Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης ανέρχεται σε 80  εκ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους.

Η Δράση επιχορηγεί σε ποσοστό 100% και έως 5.000€  κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης

Επίσης, η Δράση επιχορηγεί σε ποσοστό 100% έως 1.500€ την αναβάθμιση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 22/2/2021 και ώρα 13:00 και η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι στις 24/3/2021 και ώρα 15:00.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την αίτηση συμμετοχής για κάθε Δράση αναφέρονται αναλυτικά στις Αναλυτικές Προσκλήσεις των Δράσεων (www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr, www.kepa-anem.gr και www.anko.gr )

Στην κατεύθυνση αυτή σας αποστέλλουμε : 

Αναλυτική πρόσκληση της Δράσης
Αρχείο ερωτήσεων απαντήσεων
Video παρουσίασης των βασικών σημείων της Δράσης το οποίο παρακαλούμε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας και στα κοινωνικά σας δίκτυα που τυχόν διαθέτετε.
Σύνοψη της Δράσης
Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στις 16/3 (Δυτική Μακεδονία) και 17/3 (Κεντρική Μακεδονία) η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ σκοπεύει να διοργανώσει δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις για την παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων σε ερωτήματα των υποψηφίων για την αρτιότερη υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής τους. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση σας άμεσα. 

Παρακαλούμε θερμά για τη μέγιστη δυνατή προβολή και προώθηση της Δράσης στα μέλη σας.

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις οι επιχειρήσεις των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, μπορούν να απευθύνονται στις επίσημες πηγές πληροφόρησης, ήτοι :

α) Στην ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ/Γραφείο πληροφόρησης κοινού (www.antagonistikotita.gr, [email protected], τηλ.801 11 36 300).

β) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail:[email protected], [email protected])

γ)στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 24610-24022 , [email protected], www.anko.gr)

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο "Στείλε το ερώτημά σου" στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) και να απευθύνονται και στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια της περιοχής τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

Με εκτίμηση

ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

ι[email protected]/[email protected]

www.kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάϊος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

NEWSLETTER