ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.11.2020

Newsletter

Τα μέτρα που έλαβαν άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις

Χρήστος Νικολαΐδης
Δημοσιογράφος
 • Τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν πάρει οι Κυβερνήσεις Γερμανίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Βελγίου, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Τσεχίας
 
Εισαγωγή:
Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Χρήστος Σταϊκούρας, στην Ελλάδα «τρέχουν» μέτρα ίσα με το 6% του ΑΕΠ (11 δις. Ευρώ). Το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία είναι 9%, στην Αυστρία 9,5%, ενώ στην Πορτογαλία το 5%, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Κυβερνήσεων τους.
Τα μέτρα που πήραν σχεδόν όλες οι χώρες:
 • Πάγωμα καταβολής κάθε είδους φόρου, ασφαλιστικής εισφοράς, τέλους, δόσης δανείου.
 • Παροχή νέου συστήματος εγγυήσεων για νέα και παλαιά δάνεια.
 • Ενίσχυση κοινωνικών επιδομάτων (ανεργίας, ΑΜΕΑ κλπ)
 • Πολλές χώρες ακολούθησαν επικεντρωμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις στους ειδικούς τομείς που αποτελούν και ιδιαιτερότητες στις Οικονομίες τους (η Γαλλία στην αυτοκινητοχιομηχανία και αεροναυπηγική, η Ισπανία στον Τουρισμό κοκ)
 • Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Τσεχία, Πορτογαλία έδωσαν σημαντικά κεφάλαια στις επιχειρήσεις ως επιδοτήσεις ΟΧΙ ως δάνεια.
 • Απλούστευση της νομοθεσίας για κάθε διαδικασία που αφορά μία επιχείρηση (π.χ. περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων).
 • Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που έδωσαν ως επιδοτήσεις σε εργαζομένους το 100% του κατώτατου μισθού  για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.
 
Ειδικά μέτρα που είναι αξιοσημείωτα:
 
 1. Γερμανία
Στη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ίδρυσε ένα ειδικό Ταμείο Σταθεροποίησης της Οικονομίας το οποίο προικοδότησε με 600 δις (4η οικονομία του Πλανήτη και πρώτη της ΕΕ, με 4,1 τρισ. Ευρω ΑΕΠ το 2018) για εγγυήσεις, επιδοτήσεις και δάνεια.
 • Μείωση του γενικού συντελεστή ΦΠΑ από το 19 στο 16%.
 • Μείωση του ΦΠΑ στον κλάδο εστίασης/φιλοξενίας από 19% στο 7%!
 • Μείωση του κόστους της ενέργειας, με μείωση του ΦΠΑ και επιδότηση των παραγωγών και παρόχων ενέργειας.
 • 50 δισ. για άμεση (με ελάχιστη γραφειοκρατία) στήριξη μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών:
 • Εφάπαξ ενίσχυση €9.000/μήνα επί 5 μήνες για επιχειρήσεις έως 5 εργαζομένους.
 • Εφάπαξ ενίσχυση €15.000/μήνα x5 μήνες για επιχειρήσεις έως 10 εργαζομένους.
 1. Στήριξη οικογένειας και νέων
 • Παροχή εφάπαξ επιδόματος ύψους €300 ανά παιδί για όλες τις οικογένειες.
 • Υπερδιπλάσιο επίδομα τέκνων για μονογονεϊκές οικογένειες από €1.908 σε €4.000, για το 2020/ 2021.
 
 1. ΓΑΛΛΙΑ
 • Ειδικό πρόγραμμα στήριξης, καταστημάτων εστίασης και τουριστικών επιχειρήσεων με:
 • Επιχορηγήσεις μέσω Ταμείου Αλληλεγγύης σε κάθε μικρή επιχείρηση με ανώτατο όριο 10.000 ευρώ.
 • Αυτόματη απαλλαγή από την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για πολύ μικρές και ΜΜΕ επιχειρήσεις.
 • Οι εταιρίες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους έλαβαν παράταση για την καταβολή κοινωνικών και φορολογικών επιβαρύνσεων και, κατά περίπτωση, ακύρωση χρεών.
 • Ακυρώθηκαν τα ενοίκια και τα τέλη χρήσης ακινήτων προς τον δημόσιου τομέα.
Στοχευμένα προγράμματα για τη στήριξη ειδικών τομέων:
 • 1. γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία
 • 2. Του τομέα αεροναυπηγικής,
 • 3. Των επιχειρήσεων τεχνολογίας.
 • 4. Παραδοσιακό αγρο-διατροφικό τομέα (τυριά, κρασιά κλπ)
 
Στο ΒΕΛΓΙΟ,
Διατέθηκαν 50 δις. Ευρώ για ένα νέο σύστημα εγγυήσεων σε επιχειρηματικά δάνεια αλλά και για το πάγωμα της καταβολής κάθε φόρου, δόσης δανείου και ασφαλιστικής εισφοράς:
Α. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας παρείχε σε επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και δανειολήπτες με υποθήκες, δυνατότητα αναβολή πληρωμής των υποχρεώσεων τους χωρίς χρέωση τελών και προσαυξήσεων.
Β. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρείχε σύστημα εγγυήσεων για τις νέες πιστώσεις και τις νέες πιστωτικές γραμμές, που οι τράπεζες θα χορηγήσουν, σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Το καθεστώς εγγυήσεων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
 • Όλες οι νέες πιστώσεις και όλες οι νέες πιστωτικές γραμμές (εξαιρουμένων των αναχρηματοδοτήσεων) που χορηγήθηκαν έως 30 Σεπτεμβρίου 2020, καλύπτονται από το σύστημα εγγυήσεων.
Στην ΑΥΣΤΡΙΑ, η κυβέρνηση έλαβε δέσμη μέτρων συνολικού ύψους 38 δισ. για τη στήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 9,5% του ΑΕΠ της χώρας κατά το 2019. Ειδικότερα, προβλέπονται:
Επείγουσα βοήθεια σε μικρές επιχειρήσεις (4 δισ. ευρώ):
 • 2.000 ευρώ μηνιαίως σε κάθε αυτοαπασχολούμενο, ελεύθερο επαγγελματία και μικρή επιχείρηση (κάτω των 10 υπαλλήλων) που παρουσίασε πτώση τζίρου άνω του 50%.
Έκτακτη βοήθεια (15 δισ. ευρώ):
 • Ειδικά για τους τομείς τουρισμού, γαστρονομίας και λιανικού εμπορίου.
Φορολογικές διευκολύνσεις/απαλλαγές (10 δισ. ευρώ):
 • Μείωση προκαταβολής φόρου φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων.
 • Παράταση αποπληρωμής φόρων ή καταβολή τους με δόσεις.
 • Απαλλαγή πρόσθετων επιβαρύνσεων λόγω καθυστέρησης αποπληρωμής φόρων.
 • Παράταση προθεσμίας υποβολής ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.
 • Απαλλαγή από τόκους που επιβλήθηκαν λόγω καθυστερημένης υποβολής δηλώσεων.
 
Στην ΙΣΠΑΝΙΑ έδωσαν αρχικά έμφαση στην στήριξη ελεύθερων επαγγελματιών, που στη χώρα αυτή είναι πολλοί, με μέτρα όπως:
 • Δυνατότητα διακοπής λειτουργίας: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με μείωση εσόδων κατά 75%, εντάχθηκαν στην «ανεργία ελεύθερων επαγγελματιών». Το ποσό που λαμβάνουν υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων τους τελευταίους έξι μήνες.
 • Παράταση πληρωμής φόρων και ΦΠΑ.
 • Σύνταξη: Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες που αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους, μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια από το συνταξιοδοτικό τους πρόγραμμα.
 • Στεγαστικά Δάνεια: Αναβλήθηκαν πληρωμές στεγαστικών δανείων για τους πληγέντες ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Παράταση πληρωμών των λογαριασμών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου μέχρι και για 6 μήνες.
 • «Εργατικό ατύχημα»: Η περίπτωση ασθένειας από τον κορωνοϊό θεωρείται εργατικό ατύχημα και, επομένως, δικαιούνται επίδομα για τη διακοπή της εργασίας.
 • Χρηματοδότηση: Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά βοηθειών που καλύπτουν το 80% των κινδύνων για τη λήψη δανείων από τις τράπεζες.
 
H ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια χώρα με δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα αντίστοιχα με αυτά της Ελλάδας. Εκεί, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα  ύψους 9,2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 5% του ΑΕΠ της χώρας. Από το ποσό των 9,2 δισ. ευρώ, δόθηκαν:
 • Τα 5,2 για την τόνωση του δημοσιονομικού τομέα
 • Τα 3 σε πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις
 • Το ένα δισ. για ασφαλιστικές εισφορές
Αναλυτικά τα μέτρα:
Πιστωτική γραμμή 3 δισ. ευρώ:
Στήριξη επιχειρήσεων:
 • Μείωση στα 2/3 των ασφαλιστικών εισφορών και αναστολή της καταβολής τους.
 • Αναστολή της καταβολής ΦΠΑ.
 • Αναστολή των εν εξελίξει διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω οφειλών στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Χορήγηση πιστώσεων με ευνοϊκά επιτόκια στον τομέα της αλιείας.
Κοινωνικά μέτρα:
 • Αυτόματη παράταση επιδομάτων ανεργίας, κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων και απορίας.
 • Παράταση ισχύος μισθωτηρίων συμβολαίων κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.
Στην ΤΣΕΧΙΑ έχουν εφαρμοστεί τα εξής μέτρα:
 • Εφάπαξ οικονομική βοήθεια 25.000 κορωνών (1.000 ευρώ) σε αυτοαπασχολούμενους που επλήγησαν.
 • Πρόγραμμα προστασίας της απασχόλησης με κάλυψη από το κράτος του μεγαλύτερου μέρους μισθολογικών δαπανών (60% -100% του μισθού).
 • Προσωρινή αναβολή πληρωμής σε μισθωτές επαγγελματικών ακινήτων.
 • Τα ταξιδιωτικά γραφεία εξέδωσαν κουπόνια με ετήσια ισχύ, αντί επιστροφής πληρωμών για ακυρωθέντα –λόγω COVID-19 ταξίδια και διακοπές.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αύγουστος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

NEWSLETTER