ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

25.02.2020

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Για το έργο
Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ΄΄
Συνοπτικά στοιχεία έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2020
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Διαχείριση και Δημοσιότητα της πράξης ΄
΄ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΄΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο
ποσό των ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων και εκατό
.(23.100 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
όλων των νόμιμων κρατήσεων (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ 18.629 € και ΦΠΑ 4.471€)
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης –
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (σύμβαση
μίσθωσης έργου 18 μηνης διάρκειας)
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται
σύμφωνα με την ειδικότητα προσωπικού,
αρχής γενομένης από την υπογραφή της
Σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως και την 16./03./2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 12.00 μ.μ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ http://www.eeth.gr
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης –
Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούνιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

NEWSLETTER