ΜΗΤΡΩΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31-12-2022

29.11.2022

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31-12-2022

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31-12-2022

ΘΕΜΑ:ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 31-12-2022

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ e-Επιμελητήριο ΤΟΥ Ε.Ε.Θ.
(
http://echamber.eeth.gr/)

Οι ανανεώσεις αδειών των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που λήγουν στις 31-12- 2022, θα γίνουν από 2-1-2023 ως 31-03-2023. Βάσει του άρθρου 23 του Ν. 4583/18-12-2018, οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για τη διατήρηση της εγγραφής τους στο ειδικό μητρώο του άρθρου 19 παράγραφος 1 του παρόντος, υποβάλλουν στο αρμόδιο επιμελητήριο μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών ατομικών επιχειρήσεων:
1.Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της).
2.Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτονται (η υπεύθυνη δήλωση γίνεται μέσω gov.gr ή με γνήσιο υπογραφής, όταν ο δηλών δεν είναι παρών)
3.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ή προσωποποιημένη πληροφόρηση
4. Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται
5. Εξουσιοδότηση για ανανέωση αδείας, όταν δεν υποβάλλει ο ίδιος τα δικαιολογητικά .
6. Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 169/29-4-2020 15 ωρών για το 2022 καθώς και για τα προηγούμενα έτη, εφόσον οφείλονται.
7. Συνδρομή 11 ευρώ και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για κάθε βεβαίωση
8. Να είναι πληρωμένα τα ετήσια τέλη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου(ΓΕΜΗ ). 30 ευρώ κατ’ έτος.
9. Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΕΘ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών Επεξηγήσεις :
Για το νο 3. Η προσωποποιημένη πληροφόρηση πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη. Για το νο 6.. Προσκομίζετε τις επαναπιστοποιήσεις σε απλή φωτοτυπία, μιας όψης. Αν σταλούν ηλεκτρονικά , θα πρέπει να είναι σκαναρισμένες όλες μαζί σε ένα PDF αρχείο.
Δικαιολογητικά για τις ανανεώσεις αδειών εταιριών: Για το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας:
1. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοτυπία της).
2. Αίτηση και υπεύθυνες δηλώσεις που είναι στα επισυναπτόμενα (όταν δεν είναι παρών ο ίδιος, οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται μέσω gov.gr ή με γνήσιο υπογραφής)
3.Βεβαίωση της ΔΟΥ ότι δεν έχει γίνει διακοπή της δραστηριότητας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ή προσωποποιημένη πληροφόρηση 4.Συμβόλαιο αστικής ευθύνης σε ισχύ καθώς και τα προηγούμενα, αν οφείλονται.
5.Εξουσιοδότηση για ανανέωση αδείας, όταν δεν είναι παρών ο ίδιος
6. Επαναπιστοποιήσεις σύμφωνα με την ΠΕΕ 169/29-4-2020 15 ωρών για το 2022 καθώς και για τα προηγούμενα έτη, εφόσον οφείλονται., εφόσον οφείλονται
7.Συνδρομή 31 ευρώ (για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες), 41 ευρώ (για ΙΚΕ και ΕΠΕ), 52 ευρώ (για ΑΕ ) και τυχόν οφειλόμενες συνδρομές και 5 ευρώ για κάθε βεβαίωση
8. Να είναι πληρωμένα τα ετήσια τέλη του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ( ΓΕΜΗ ). 80 ευρώ κατ’ έτος (για τις ΟΕ και ΕΕ), 100 ευρώ (για τις ΙΚΕ), 150 ευρώ (για τις ΕΠΕ ) και 320 ευρώ (για τις ΑΕ).
9.Το Ποινικό μητρώο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το ΕΕΘ μετά την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών Επεξηγήσεις : Για το νο 3. Η προσωποποιημένη πληροφόρηση της εταιρείας πρέπει να έχει σε εμφανές σημείο την ημερομηνία εκτύπωσης, η οποία πρέπει να είναι πρόσφατη. Για το νο 6. Προσκομίζετε τις επαναπιστοποιήσεις σε απλή φωτοτυπία, μιας όψης. Αν σταλούν ηλεκτρονικά , θα πρέπει να είναι σκαναρισμένες όλες μαζί σε ένα PDF αρχείο Ακόμη οι μεσίτες ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων πρέπει υποβάλλουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε τρίτου έτους, με αφετηρία την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται εκείνου της εγγραφής του, την κατανομή των δραστηριοτήτων του ανά ασφαλιστική και αντασφαλιστική επιχείρηση κατά τα τρία προηγούμενα έτη, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4583/2018.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούνιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

NEWSLETTER