ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

05.02.2015

Ανακοινώσεις

Οι Νέες Συνδρομές του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Μετά από την έκδοση της Υπουργικής Αποφάσεως υπ΄ αριθ. 78030 (ΦΕΚ 3586/31-12-2014 τ. Β΄) που  καθορίζει τα ανώτατα και κατώτατα όρια των συνδρομών των Επιμελητηρίων το Διοικητικό Συμβούλιο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης  κατά τη συνεδρίασή του στις 19/1/2015 αποφάσισε να καθορίσει στα κατώτατα όρια της Υπουργικής Απόφασης την ετήσια συνδρομή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για όλες τις νομικές μορφές δηλαδή ως εξής:

 
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΑΕ
Υποκ/τα Αλλοδαπών ΑΕ
ΕΟΟΣ
 
52 Ευρώ
ΕΠΕ
ΙΚΕ
Συν.ΠΕ
Υποκ/τα Αλλοδαπών ΕΠΕ
 
41 Ευρώ
ΟΕ
ΕΕ
Υποκ/τα Αλλοδαπών ΟΕ & ΕΕ
Αστικές Εταιρίες
Κοινοπραξίες
 
31 Ευρώ
Ατομικές Επιχειρήσεις
Υποκ/τα Ατομικών Επιχειρήσεων
 
11 Ευρώ


Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνεται και το τέλος χαρτοσήμου 2,4%.
 
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για τις οφειλόμενες συνδρομές του έτους 2015 ενώ για τις συνδρομές προηγούμενων ετών ισχύουν οι προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
 
Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες  οι οποίες προκύπτουν από την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Επιμελητηρίων σύμφωνα με το ν. 2081/1992 όπως ισχύει, παρέχονται στα μέλη με καταβολή της ετήσιας συνδρομής ως ανωτέρω.
 
                                                    
 
Επίσης σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της Κοινής Υπουργικής  Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπ΄ αριθ.  79752 (ΦΕΚ 3623/31-12-2014 τ. Β΄) σχετικά με το ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης των ανταποδοτικών τελών ΓΕΜΗ η οποία προβλέπει το τέλος διατήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ, ανά κατηγορία υπόχρεου ως εξής:
         
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ
Α.Ε
 
320 ΕΥΡΩ
Υποκατ. Αλλοδαπών Α.Ε 300 ΕΥΡΩ 
Ευρωπαϊκοί  Όμιλοι οικονομικού  Σκοπού 300 ΕΥΡΩ
ΕΠΕ 150 ΕΥΡΩ
Υποκατ. Αλλαδαπών ΕΠΕ 150 ΕΥΡΩ
ΙΚΕ 100 ΕΥΡΩ
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 100 ΕΥΡΩ
Προσωπικές Επιχειρήσεις
Ο.Ε. & Ε.Ε.
80 ΕΥΡΩ
Υποκατ. Αλλοδαπών ΟΕ,ΕΕ 80 ΕΥΡΩ
Αστικές Εταιρίες 784 ΑΚ 100 ΕΥΡΩ
Κοινοπραξίες 100 ΕΥΡΩ
Ατομικές Επιχειρήσεις 30   ΕΥΡΩ
Υποκατ. Αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων 20  ΕΥΡΩ
Υποκατ. Ημεδαπών Επιχειρ. Το ¼ του τέλους ανά νομικό τύπο
Λοιπά προαιρετικά εγγραφόμενοι στο ΓΕΜΗ 20  ΕΥΡΩ
 
Το ανωτέρω τέλος θα καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ υπόχρεους, για δε τους νεοσύστατους υπόχρεους καταβάλλονται έως το τέλος του ημερολογιακού έτους της σύστασής τους.
Η ισχύς της υποχρέωσης καταβολής του τέλους διατήρησης της μερίδας του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ ξεκινά από 1-3-2015.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Μάρτιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Χορηγική Στήριξη του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής - ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής προτίθεται να πραγματοποιήσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Φιλανθρωπική Συναυλία με τον Έλληνα Τενόρο κ. Μάριο Φραγκούλη, με σκοπό τα έσοδα της να προσφερθούν προκειμένου να ανακουφίσουν τις ανάγκες των Ιδρυμάτων που υποστηρίζει το Δίκτυο σε όλο το Βορειοελλαδικό τόξο. Η συναυλία προγραμματίζεται την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018.
15
16
17
18
19

Εσπερίδα με θέμα "Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων & ελευθέρων επαγγελματιών"

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στην εσπερίδα που διοργανώνει την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 ώρα 20:00-21:00 με θέμα "Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων & ελευθέρων επαγγελματιών".
20
21

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέματα: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) - ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.), σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.), στα πλαίσια των επιμορφωτικών τους δραστηριοτήτων συνδιοργανώνουν ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέματα:
- ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)
- ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
22
23
24
25
26
27
28

Δημιουργικό εργαστήριο (creative camp) βασισμένο σε μεθοδολογίες και εργαλεία Design Thinking

Το Επιμελητήριο Κιλκίς, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία, σας προσκαλεί σε ολοήμερο δημιουργικό εργαστήριο (creative camp) βασισμένο σε μεθοδολογίες και εργαλεία Design Thinking
 
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2018 στον πολυχώρο Apodec (Διεύθυνση: Στρ. Σφέτσου 3, Θεσσαλονίκη 546 26) και υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Co-Create (Interreg MED).
29
30
31
 

NEWSLETTER