ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώσεις

31.03.2020

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σας ανακοινώνει ότι οι συνοπτικοί Διαγωνισμοί
 
Α) για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες «Γραφιστικές Υπηρεσίες για το περιοδικό του ΕΕΘ» «Το Επαγγελματικό Βήμα» με CPV 79822500 με εκτιμώμενη αξία 8.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (9.920 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και
 
Β) για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες «Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης για την Παραγωγή του περιοδικού του ΕΕΘ «Το Επαγγελματικό Βήμα» με CPV 79800000-2 με εκτιμώμενη αξία 14.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (15.370 ευρώ με ΦΠΑ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
 
Που η προθεσμία έληγε σήμερα Τρίτη 31/3/2020 παρατείνονται ως προς την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για 3 μήνες έως δηλαδή 30/6/2020 κατ’ εφαρμογή του 60ου άρθρου της ΠΝΠ 68/20-3-2020 τ. Α’.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Ιούνιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    

NEWSLETTER