ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.05.2017

Newsletter

Φοροτεχνικοί ΕΕΘ: Νέα "κρυφά" χαράτσια!

Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, λέει το γνωστό ρητό και η ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.), με αδιάσειστα στοιχεία, αποκαλύπτει τις νέες επιβαρύνσεις που προκύπτουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το λεγόμενο «4ο Μνημόνιο»!
Με συγκεκριμένα παραδείγματα και επεξηγήσεις η Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. αποδεικνύει αυτό που κάποιοι πεισματικά αρνούνται: ότι δηλαδή και με τις νέες ρυθμίσεις η επίθεση της κυβέρνησης στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες συνεχίζεται!
 
 
Το Υπ. Εργασίας με ενημέρωσή του (δελτίο τύπου) σημειώνει  μεταξύ άλλων
ότι με τις αλλαγές του ν. 4387/2016  που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης  αξιολόγησης  το μόνο που διαφοροποιείται για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι ο τρόπος καθορισμού της βάσης για τον υπολογισμό τους από το 2018. Με το ισχύον πλαίσιο, η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους. Δηλαδή:  Έσοδα μείον έξοδα, μείον ασφαλιστικές εισφορές προηγούμενου χρόνου. Η αλλαγή που συμφωνήθηκε προβλέπει την εναρμόνιση με ότι ισχύει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες: από τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών δεν θα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους. Παράλληλα όμως θα εφαρμόζεται ουσιαστική έκπτωση 15% στη βάση υπολογισμού των εισφορών.
Επομένως:
- Για το 2017 δεν υπάρχει καμία αλλαγή
- Για το 2018 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι έσοδα μείον έξοδα, μείον 15% επί του συνόλου.
Εάν η σύγκριση για το 2018 γίνει με το ισχύον σήμερα καθεστώς, οι εισφορές του 80% των ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων και αγροτών θα βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα που θα βρίσκονταν ακόμα και αν δεν άλλαζε ο τρόπος υπολογισμού.

 Και από το 2019 και μετά, όμως, το 70% των ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων και αγροτών δεν επιβαρύνεται ούτε ένα ευρώ. Τρεις στους τέσσερις ασφαλισμένους, δηλαδή, δεν επιβαρύνονται καθόλου.
Ας πάρουμε λοιπόν το εξής παράδειγμα που αφορά περίπου το 80% των ασφαλισμένων  του ΕΦΚΑ όπως αναφέρετε.
Ελεύθερος Επαγγελματίας ο οποίος ήταν ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ για το έτος 2015 κατέβαλε εισφορές (225€ χ 12 μήνες) 2.700€ με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 10.000€. Φυσικά για να προσδιορισθεί το φορολογητέο του εισόδημα αφαιρέθηκαν από το καθαρό του εισόδημα (έσοδα μείον έξοδα) 12.700€ οι εισφορές 2.700€ (12.700-2.700=10.000).
Από 1/1/2017 καταβάλει εισφορές στον ΕΦΚΑ μηνιαίως 234,58€ δηλαδή φορολογητέο εισόδημα του 2015 (10.000/12=833,33*26,95%=224,58+10,00=234,58).
Όπως προκύπτει ετησίως θα καταβάλει για το 2017 εισφορές στον ΕΦΚΑ (234,58*12)  2.814,99€ με την παραδοχή ότι θα δηλώσει για το φορολογικό έτος  2016 το ίδιο φορολογητέο εισόδημα (12.700-2.700=10.000€).
Ο εν λόγω ασφαλισμένος θα καταβάλει για το 2017 σε ετήσια βάση περισσότερες εισφορές 114,99€ σε σχέση με το 2016 (2.814,99-2.700) και σε ποσοστό 4,26% (114,99/2.700).
Από 1/1/2018 με βάση το νέο σύστημα που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης  αξιολόγησης (αλλαγή ασφαλιστικής βάσης) ο ίδιος ασφαλισμένος έχοντας το ίδιο καθαρό εισόδημα το 2017 με τα προηγούμενα έτη 12.700€ θα καταβάλει ετήσιες εισφορές στο καθαρό εισόδημα 12.700€ μειωμένο κατά 15% και όχι στο φορολογητέο  9.885,01€ (12.700-2.814,99), δηλαδή το ποσό των 3,029,25 (12.700 -15%=10.795*26,95%=2.909,25+120=3.029,25. Αύξηση εισφορών 214,26€ (3.029,25-2.814, 99) σε σχέση με το 2017 και σε ποσοστό 7,61% (214,26/2.814,99).
Από 1/1/2019 που δεν θα ισχύει η έκπτωση 15% ο ίδιος ελεύθερος επαγγελματίας για το ίδιο καθαρό εισόδημα (έσοδα μείον έξοδα) 12.700 € θα πληρώνει πλέον με το νέο σύστημα ετήσιες εισφορές 3.542,65 € , αύξηση εισφορών 513,40 € σε σχέση με το 2017 και σε ποσοστό 16,95% (513,40/3.029,25).   
Η συνολική αύξηση των εισφορών σε σχέση με το παλιό σύστημα είναι σε ετήσιο ποσό 842,65€ (3.542,65-2.700) και σε ποσοστό 31,21% (842,65/2.700).
Εάν ληφθεί υπ΄ όψη ότι θα καταβληθεί και φόρος εισοδήματος 20% (22%-2%) ποσό 1.831,47 € (12.700-3.542,65=9.157,35 χ 20% = 1.831,47€)  και τέλος επιτηδεύματος 650,00 €,  θα του απομείνει διαθέσιμο ετήσιο εισόδημα 6.675,88 €  (12.700-3.542,65-1.831,47 -650= 6.675,88 €) και μηνιαίο 556,32 € .Το σύνολο επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών (3.542,65) και φόρων (2.481,47) ανέρχεται στο ποσό των 6.024,12€ και σε ποσοστό  47,43 % (5.374,12/12.700), χωρίς να υπολογίζουμε προκαταβολή φόρου 100%.
Ένας λοιπόν  Ελεύθερος  Επαγγελματίας με μηνιαίο καθαρό εισόδημα (έσοδα - έξοδα) 1.058,33 € (12.700/12) μετά τις κρατήσεις έχει το μηνιαίο εισόδημα  556,32 € ενός ανειδίκευτου υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, διότι αγγίζει τα κατώτατα όρια  του Ν. 4093/2012.
Δεν τολμούμε να αναπτύξουμε παραδείγματα επαγγελματιών με μεγαλύτερα εισοδήματα, διότι η επιβάρυνση σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνούν το 65% του καθαρού εισοδήματος και σε κάποιες περιπτώσεις το 75%.(αδιανόητα πράγματα).
Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα , δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης και με την νέα συμφωνία που έγινε, συνεχίζεται η φτωχοποίηση των επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων της χώρας (μεσαία τάξη), με τραγικά αποτελέσματα για τους ίδιους και τις οικογένειες τους, το ασφαλιστικό σύστημα και γενικότερα για την οικονομία της χώρας.
Τέλος για να βγάλουμε σαφή συμπεράσματα  για την εν λόγω πολιτική στο ασφαλιστικό, παραθέτουμε το παρακάτω δελτίο τύπου του Υπ. Εργασίας που δημοσιεύθηκε στα Μ.Μ.Ε. στις 3/4/2017:
«Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στις 29/03/2017, για το δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2017 εμφανίζεται δημοσιονομικό πλεόνασμα 41 εκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου διμήνου για έλλειμμα 116 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είχε προϋπολογιστεί. Συνυπολογίζοντας και τις κατηγορίες των ασφαλισμένων που έλαβαν παρατάσεις για την καταβολή των εισφορών τους, ο προϋπολογισμός των δύο πρώτων μηνών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένεται να εμφανίσει πλεόνασμα που θα προσεγγίσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, η πορεία των εσόδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης κατά το πρώτο δίμηνο του έτους κρίνεται απολύτως ικανοποιητική, σε πλήρη αντίθεση με το κλίμα καταστροφολογίας που καλλιεργήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα».
Με πλεόνασμα για τον ΕΦΚΑ πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ το 1ο δίμηνο 2017 όπως αναφέρεται στο παραπάνω δελτίο τύπου, τι έκανε τους αρμόδιους υπουργούς μέσα σε 4,5 μήνες εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού (ν.4387/2016) να αυξήσουν και άλλο τις εισφορές από 01/01/2018;
Αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη, δεν οδηγεί πουθενά , φτωχοποιεί τον πληθυσμό και γι αυτό είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
Το νέο ασφαλιστικό σύστημα θα είναι με μαθηματική ακρίβεια η χαριστική βολή στην ραχοκοκαλιά της οικονομίας την οποία αποτελούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Αύγουστος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

NEWSLETTER