ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΗ

Σύσταση ΟΕ-ΕΕ-ΙΚΕ (Υπηρεσία Μιας Στάσης)

Από τις 4 Απριλίου 2011 ξεκίνησε η λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) - Γ.Ε.ΜΗ. για την σύσταση των Ο.Ε. Ε.Ε. και ΙΚΕ από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Η Υπηρεσία Μιας Στάσης, σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου εξασφαλίζει στο νέο επιχειρηματία, την έναρξη δραστηριότητας, σε μια Υπηρεσία, σε ένα χώρο, με δραστική μείωση του χρόνου και των εξόδων που απαιτούσε η παλιά διαδικασία. Στο νέο σύστημα, υπάγονται όλες οι προσωπικές εταιρείες, Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες, που ιδρύονται μετά τις 4-4-2011.
 

Αναλυτικά η διαδικασία, τα έντυπα καθώς και η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) βρίσκονται στα αρχεία που επισυνάπτονται παρακάτω. 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Από τις 27 Δεκεμβρίου 2012, η Υπηρεσία Μιας Στάσης κατά τη διαδικασία σύστασης, δεν ελέγχει την ασφαλιστική ενημερότητα των εταίρων στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ ή τις προϋποθέσεις εγγραφής/επανεγγραφής/εξαίρεσης των εταίρων στον ΟΑΕΕ. Μετά το πέρας της διαδικασίας η Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΕ μόνο για την σύσταση της νέας εταιρίας και τους ιδρυτές αυτής. Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στον ΟΑΕΕ και να διευθετήσουν μόνοι τους τυχόν εκκρεμότητες.ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  • Ο.Ε./Ε.Ε/ΙΚΕ που συστήνονται μετά από μετατροπή, συγχώνευση, διάσπασηΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Υ.Μ.Σ.
 
  • Σε περίπτωση που το καταστατικό σύστασης συντάχθηκε με συμβολαιογραφικό έγγραφοως Υπηρεσία Μιας Στάσης θα λειτουργήσει ο συμβολαιογράφος και όχι το Επιμελητήριο.
 
  • Ο.Ε./Ε.Ε. που στο έντυπο Μ3 στους Κ.Α.Δ. της εφορίας, δηλώνουν δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντοςΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Υ.Μ.Σ.

       Οι υπό ίδρυση Ο.Ε./Ε.Ε. που δεν εντάσσονται στην ΥΜΣ, προσκομίζουν στο Επιμελητήριο:
  • Καταστατικό σύστασης σφραγισμένο από το τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
  • Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής μισθώματος στο Taxis
  • Φωτοτυπίες ταυτοτήτων των εταίρων
  • 20€ (10€ κόστος προεγγραφής/προέγκρισης επωνυμίας + 10€ τέλος καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η.)
για να ακολουθήσουν τη διαδικασία προεγγραφής στο μητρώο του Επιμελητηρίου και τη καταχώρηση/δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η του καταστατικού της εταιρίας. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου θα εκδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Απρίλιος
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       

NEWSLETTER